Udvikling fyn - sammen om vækst

Udvikling Fyn

Forretningschef Bygge/Anlæg, Christina Melvang fortæller:
“Udvikling Fyns overordnede fokus er at skabe vækst og arbejdspladser i relation til det fynske erhvervsliv relation til bygge- anlægssektoren er fokus at forbedre konkurrenceevnen hos de fynske bygge-anlægsvirksomheder, så de kan klare sig i konkurrencen på nationalt niveau.


Generelt er der to ting der styrke konkurrenceevnen – mere værdi til kunden og lavere omkostninger (og priser). I byggebranchen skaber lav produktivitet og dårligt samarbejde en dårlig konkurrencesituation for mange virksomheder. Dansk Byggeri forslår fem udviklingsspor, som kan afhjælpe dette, og i den sammenhæng kan værktøjer og produkter som løser disse problemer skabe stor værdi i erhvervet.
Likans produkter og services adresserer i vid udstrækning disse udfordringer omkring produktivitet, idet deres IT løsninger kan bidrage til et bedre samarbejde og en hurtigere problemløsning.


Interessant at virksomheden også har kursusaktiviteter, da implementering af nye IT værktøjer i byggebranchen i høj grad kræver kompetenceudvikling. Derfor er markedsattraktiviteten for Likans produkter givet vis stor, hvilket giver virksomheden gode muligheder for vækst.”

CREO ARKITEKTER A/S

Creo Arkitekter Creo optimere kalkulations- og tilbudsprocessen på Gødstrup Etape 3
CREO ARKITEKTER A/S varetager IKT-ledelsen på DNV-Gødstrup, Etape 3, og har i den forbindelse haft stor gavn af LIKAN; både som sparingspartner og softwareudvikler.

LIKAN blev inddraget på projektet for at optimere kodnings-, kalkulations- og tilbudsprocessen. LIKAN ændrede hele Work-flowet for kalkulationerne: De oprettede templates til Sigma, og fik tildannet software, både til Sigma og Revit, og sikrede herved automatisk genererede kalkulationer og tilbudslister – direkte fra bygningsmodellerne. Kvaliteten af kalkulationer og mængder er øget, og tidsforbruget for projektmedarbejderne er skåret ned, grundet LIKANS innovative tilgang til en ellers rutinepræget opgave på byggeprojekter.

Morten Skovhus
IKT-leder, CREO ARKITEKTER A/S

Referencer

HS Arkitekter

HS Arkitekter

En udtalelse fra HS Arkitekter:

“I forbindelse med Arkitektfirmaet HS’ implementering af Revit som projekteringsværktøj, har Likan været en uvurderlig hjælp. Ved deres hjælp har vi været i stand til, med meget lidt forudgående Revit-erfaring, at gennemføre et fuldt 3D objektorienteret projekt indeholdende 58 boliger med tilhørende fællesarealer. Projektet blev udbudt med DBK-kodede bygningsdele og beskrivende mængdefortegnelse.

Likan er en meget kompetent og særdeles engageret samarbejdspartner.”

Leif Skaaning, HS Arkitekter

SDU

SDU – Center for Energy Informatics

SDU - Center for Energy Informatics fortæller:

”Likan har bistået Center for Energy Informatics ved Syddansk Universitet med validering af bygningsmodeller i forhold til IKT-krav og krav til energisimulering. I den forbindelse har Likans kompetencer inden for IKT-aftaler på den ene side og modellering på den anden side været en stor hjælp.”

Anders Clausen, Videnskabelig assistent, Center for Energy Informatics

SDU

ADP - Associates Danish Ports A/S

New Business Manager Developer, Nicolai Røjkjær fortæller:

“Vi har været yderst tilfredse med det projekt vi har modtaget fra Likan. Udover det meget innovative forslag og den professionelle tilgang, har mængderne på bygningsdelene gjort, at vi har kunne hente priser direkte fra leverandøren, hvilket har givet et præcist økonomisk billede af byggeomkostningerne allerede fra idéfasen.

Endvidere har deres visualiseringer og grafiske arbejde været det materiale, vi har brugt til fremvisninger og salg for potentielle lejere af bygningerne. Visualiseringsfilmene vi modtog, gav et godt overblik over byggeriet, og vi føler, vi har modtaget et fyldestgørende projektmateriale.”

Læs mere om DMTC projektet.

BipsNyt

Bips og HS Arkitekter

Bips og HS-arkitekter foræller:

Likan er har været en del at Lundebo-projektet, som er beskrevet i ‘bips-nyt’. Likan har forestået i implementeringen af BIM (bygnings-informationsmodellering) hos HS Arkitekter i Slagelse. Dette er beskrevet i en artikkel, som er blevet  trygt i  ‘bips-nyt’ 1:15.

Følg linket i bunden, her kan du læse hele artiklen på tidskriftets side 28 og 29. Her nævnes Likan bl.a. i forbindelse med følgende:

“HS hyrede konsulentvirksomheden Likan, som holdt fire kurser på tegnestuen og hjalp med at bygge templates og objekter. Bl.a. satte Likan Revit-objekterne op, så de stemmer overens med måleregerne, og så modellen kan danne baggrund for udbudsmængderne.” (bips-nyt 1:15)

Læs artikelen her

A. Enggaard

A. Enggaard A/S

Projektleder John Groth hos A. Enggaard A/S fortæller:

“I forbindelse med opførelsen af EAL Campus Odense, som vi udføre i totalentreprise, er vi blevet stillet overfor meget specifikke IKT krav i udbudsmaterialet. Til at honorerer bygherrens krav har vi hyret Likan til at modelleret vores udenoms-arealer, så de honorer bygherrens specifikke IKT-krav. Eal-campus udføres for en bygherre, som har høje standarder og krav til bim-modellen, hvilket Likan har sørget for vores terrænmodel nu efterlever.

Vi er meget tilfredse med det materiale som virksomheden har afleveret og det har været til aftalte tid og pris. Og der har været en god dialog undervejs.

Vi kan give Likan vores varmeste anbefalinger med på vejen.”


Ejlskovsgade 13, 1th · 5000 Odense C · +45 2553 4453
Website © Uptime
Skriv til os